Logical Resource Management

De definities van logische resources zijn gebaseerd op de aanbevelingen van internationale standaardisatie instituten. Belangrijkste deelfuncties zijn:

 • Resource management van links, (sub) netwerken en poorten.
 • Statusovergangen van netwerkobjecten.

De registratie en grafische presentatie zijn gebaseerd op configureerbare standaardtabellen waarmee alle ( telecommunicatie) technologieën worden ondersteund.

Route Management

Deze functies vinden automatisch (multi)point-to-(multi)point routes door het netwerk op basis van business rules.

Capacity Management

Configureerbare rapportage- en planningfuncties die de optimalisatie en planning van netwerken ondersteunen.

Physical & Functional Resource Manager

Functies voor de registratie van fysieke samenstellingen van actieve en passieve apparatuur (resources).

Cable & Patch Manager

De registratie en grafische presentatie van (bedrade of patch) verbindingen tussen poorten en punten van apparaten of (optische) panels.

Query & Report Builder

TeleleScope heeft een onafhankelijke Report & Query Builder.

Interfaces (P2ALinker)

De interfacing van TeleScope met andere OSS en BSS systemen wordt gedaan met de P2ALinker.

Belangrijkste Eigenschappen

Services

 • Servicedefinities voor alle technologieën.

Logische resources

 • Resources per netwerklaag (Network Layering).
 • Virtual Private Networks (VPN, VLAN).
 • Virtual Connections op detail of capaciteitsniveau

Fysieke resources

 • Apparaten (rekken, subrekken en kaarten) met bekabeling (glasvezel, koper)
 • Optische aansluitpunten en (small form-factor pluggable) SPF’s
 • (Ingekochte) aansluitingen op capaciteitsniveau.

Standaard configuraties (sjablonen)

 • Uw eigen sjablonen voor standaard (klant)apparatuur met aansluitingen .
 • De volledige netwerkinrichting van locaties kunnen worden hergebruikt.

Administratie, autorisatie en rapportages

 • Uitgebreide mogelijkheden om de applicatie in te stellen.
 • Beveiliging door uitgebreide autorisatie- en log en trace mogelijkheden.
 • U maakt zelf rapporten met de report generator van TeleScope.

 

 

Geef een reactie

 

You must be logged in to post a comment.